درباره ما

چارت سازمانی شرکت پیرامون سیستم قشم

سمت های شرکت

اودت ناواسارتیان

مدیر بازرگانی

رضا پیدایش

مدیر برنامه ریزی و پروژه ها

جلال دباغ

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات

مریم محمدزکی

مدیر سیستم ها و روش ها و کنترل کیفیت / HSE

کبری علیخانی

مدیر مالی

عادل بارانی

مدیر راه اندازی و تعمیرات

سیده آئین حسینی

مدیر اداری و منابع انسانی

آذر علی نژاد

مدیرطراحی و مهندسی

سید فرزاد محمودیان

مدیر R&D

میترا فتحی زمانی

مدیر روابط عمومی و تبلیغات