ماموریت

ماموریت بخش تحقیق و توسعه شرکت پیرامون سیستم قشم، ارزیابی، طراحی و ساخت نمونه اولیه پروژه های ورودی از بخشهای داخلی شرکت و یا مشتریان در زمینه ساخت تجهیزات اندازگیری بصورت اعم و تجهیزات آنالایزر و سیستم نمونه برداری بصورت تخصصی میباشد. یکی از نقاط قوت این بخش، نظارت مستمر کارشناسان کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی و ساخت میباشد که موجب گردیده، تولیدات این بخش از کیفیت بالایی برخوردار باشد.