درباره ما

دانش بنیان

با توجه به ماهیت نوآورانه و طراحی سیستمهای خاص آنالیز آنلاین که برای بار اول در شرکت پیرامون سیستم قشم انجام می پذیرد، این شرکت از اواخر سال 1394 تقاضای ارزیابی دانش بنیانی خود را به معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری ارسال نمود و پس از بررسی مدارک طراحی و کنترل کیفیت و همچنین بازدید از کارگاه ساخت مجهز این شرکت در منطقه آزاد قشم، رتبه دانش بنیان تولیدی در مرداد ماه 1395 به این شرکت اعطا گردید. این رتبه در سال 1399 با اضافه شدن 3 محصول جدید به تولیدات این شرکت مجددا مورد تایید قرار گرفت.
شرکت پیرامون سیستم قشم در دوره دوم دانش بنیانی خود قصد دارد علاوه بر تولید سیستمهای آنالایزر به سمت تولید قطعات منفصله این سیستمها که در حال حاضر از خارج از کشور وارد میشود قدم بردارد.