تاریخچه

شرکت پیرامون سیستم قشم با توجه به ماهیت نوآوری محصولات خود در صنعت و درجهت بهبود کیفیت و صحت عملکرد محصولات، تهیه مدارک و ثبت تجارب بر اساس استانداردهای ISO-9001 و ISO/TS29001 را در اولویت کارهای خود قرارداده است. ثبت تجارب و نوآوری در طراحی، پایه ای برای ایجاد بخش تحقیق و توسعه در شرکت گردید. این بخش از سال 1393 در شرکت پایه گذاری شد که نتیجه آن اخذ رتبه دانش بنیان صنعتی در سال 1395 از سوی معاونت علمی فن آوری ریاست جمهوری گردید. در حال حاضر بخش تحقیق و توسعه شرکت پیرامون سیستم قشم از سه زیر بخش مهندسی الکترونیک، مهندسی مکانیک و مهندسی ساخت و تولید تشکیل شده است. در این بخش  کارشناسان دکترای مهندسی شیمی، کارشناس ارشد الکترونیک، کارشناس ارشد ، کارشناس مکانیک ، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و کارشناسان مدیریت نرم افزار در حال کار میباشد.