آمادگی همکاری

بخش تحقیق و توسعه شرکت پیرامون سیستم قشم با 7 سال تجربه عملی در ساخت تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی با استانداردهای روز وزارت نفت و وزارت نیرو، آماده پذیرش سفارشات ساخت بار اول تجهیزات اندازه گیری و آنالایزری می باشد.