پروژه ها

در حال اجرا
لیست پروژه های فعال ( در مرحله طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی) شرکت پیرامون سیستم قشم
موضوع قرارداد مصرف کننده حوزه فعالیت نوع محصول محل سایت
طراحی، خرید و ساخت آنالایزرها، شامل 35 عدد آنالایزر گاز کروماتوگراف به همراه کابینت و متعلقات؛ 14 عدد استند برای اندازه گیری کیفیت آب کولینگ ، 6 عدد آنالایزر دنسیتی ؛ 2 عدد آنالایزر سولفور، 2 عدد آنالایزر اکسیژن، 3 عدد آنالایزر هیدروکربن به همراه کابینت و متعلقات
Conductivity Analyzer
Chlorine analyzer
pH analyzer
DO Analyzer
Oxygen Analyzer
HC Analyzer
H2S Analyzer
Moisture Analyzer
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
Gas Density Meter
پالایشگاه گاز
2 بید بلند
پالایشگاهی آنالایزر فرایندی بهبهان
pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
Methane طراحی، خرید و ساخت آنالایزر پالایش نفت آبادان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی آبادان
طراحی، خرید و ساخت سیستم نمونه برداری پتروشیمی جم پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
آنالایزر اندازه گیری ارزش حراراتی نیروگاه یزد نیروگاهی آنالایزر فرایندی یزد
طراحی، خرید و ساخت
Conductivity Analyzer
Chlorine analyzer
pH analyzer
DO Analyzer
POGC پالایشگاهی آنالایزر فرایندی عسلویه
pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
طراحی، خرید و ساخت آنالایزر
Oil In Water
Total Organic Carbon
Chlorine analyzer
pH analyzer
POGC پالایشگاهی آنالایزر پساب عسلویه
طراحی، خرید، ساخت و نصب آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
پتروشیمی کاویان پتروشیمی آنالایزر زیست محیطی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت، نصب شامل یک اتاق آنالایزر و 6 عدد آنالایزر گاز کروماتوگراف به همراه متعلقات فراورش بندر امام پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
طراحی، خرید، ساخت شامل یک اتاق آنالایزر و 3 عدد آنالایزر گاز کروماتوگراف به همراه متعلقات پتروشیمی پارس پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت آنالایزر گاز به همراه متعلقات پتروشیمی پارس پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت آنالایزر گاز به همراه متعلقات پتروشیمی پارس پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
آنالایزر اندازه گیری ارزش حراراتی SPGC پالایشگاهی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر ؛ کابینت و استند شامل
Gas Analyzer
Tail Gas Analyzer
Wobbe Index Analyzer
pH and Conductivity Analyzers
پتروشیمی مرجان پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
طراحی، خرید و ساخت 5 پکیج سیستم سمپلینگ نیروگاه سمنگان
نیروگاه سبلان
نیروگاه کاشان
نیروگاه طوس
نیروگاه عسلویه
نیروگاهی سیکل آب و بخار سیرجان
ارومیه
کاشان
مشهد
عسلویه
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر ؛ کابینت و استند شامل
Tail Gas Analyzer
Acid Gas Analyzer
Gas Analyzer
Gas Density Meter
Moisture Analyzer
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
pH Analyzers
Oxygen Analyzer
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
پتروشیمی بوشهر پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید و ساخت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
پتروشیمی زاگرس پتروشیمی آنالایزر زیست محیطی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت آنالایزر گاز به همراه متعلقات پتروشیمی پارس پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر و استند شامل
Tail Gas Analyzer
Gas Analyzer
Moisture Analyzer
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس پالایشگاهی آنالایزر فرایندی بندرعباس
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر و استند شامل
Gas Analyzer
Moisture Analyzer
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
pH and Conductivity Analyzers
پتروشیمی پردیس پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)/Flue Gas Monitoring System
POGC پالایشگاهی آنالایزر زیست محیطی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
H2S Gas Analyzer
پتروشیمی خارک پتروشیمی آنالایزر فرایندی جزیره خارک
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
پتروشیمی مهاباد پتروشیمی آنالایزر فرایندی مهاباد
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
پتروشیمی لرستان پتروشیمی آنالایزر فرایندی خرم آباد
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
شرکت پتروشیمی بندرامام پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
فولاد مبارکه اصفهان فولادی آنالایزر زیست محیطی اصفهان
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
نیروگاه گناوه نیروگاهی آنالایزر زیست محیطی گناوه
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
شرکت پتروشیمی بندرامام پتروشیمی آنالایزر زیست محیطی ماهشهر
طراحی، خرید، ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر
Gas Chromatograph (GC)
شرکت فولاد خوزستان فولادی آنالایزر فرایندی اهواز
طراحی، خرید، ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر
Oxygen Analyzer
شرکت پالایش نفت تبریز پالایشگاهی آنالایزر فرایندی تبریز
pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پالایش نفت تبریز پالایشگاهی آنالایزر فرایندی تبریز
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
Gas Analyzer
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
شرکت پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
Gas Analyzer
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
شرکت پتروشیمی جم پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
شرکت پتروشیمی فن آوران پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
Conductivity طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پتروشیمی بندر امام پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
طراحی، خرید، ساخت و نصب پکیج سیستم سمپلینگ شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین نیروگاهی سیکل آب و بخار اهواز
طراحی، خرید، ساخت پکیج سیستم سمپلینگ شرکت پتروشیمی کاویان پتروشیمی سیکل آب و بخار عسلویه
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
پتروشیمی کاویان پتروشیمی آنالایزر زیست محیطی عسلویه
طراحی، خرید و ساخت سیستم نمونه برداری شرکت پتروشیمی مارون پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
فولاد مبارکه فولادی آنالایزر زیست محیطی اصفهان
pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پتروشیمی اراک پتروشیمی آنالایزر فرایندی اراک
Hydrocarbon Leakage Detecting طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
طراحی، خرید و ساخت آنالایزر
Oil In Water
پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر پساب اصفهان
pH and Conduct طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پالایش نفت آبادان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی آبادان
ORP طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر شرکت پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی اصفهان
Hydrocarbon Leakage Detecting طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر پتروشیمی اروند پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
پتروشیمی بندر امام بسپاران- پتروشیمی آنالایزر فرایندی ماهشهر
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
پتروشیمی جم پتروشیمی آنالایزر فرایندی عسلویه
Dissolved Oxygen(DO) طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر NISOC نفت آنالایزر فرایندی اهواز
طراحی، خرید و ساخت سیستم نمونه برداری شرکت پالایش نفت آبادان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی آبادان
طراحی، خرید، ساخت و نصب پکیج سیستم سمپلینگ شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین نیروگاهی سیکل آب و بخار اهواز
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
H2S Analyzer
پالایشگاه شازند اراک پتروشیمی آنالایزر پساب اراک
طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل
RVP Analyzer
Dew Point Analyzer
شرکت گاز پالایشگاهی آنالایزر فرایندی قم
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
Gas Chromatograph (GC) Analyzer
شرکت پالایشگاه لاوان پالایشگاهی آنالایزر فرایندی جزیره لاوان
طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)/Flue Gas Monitoring System
SPGC پالایشگاهی آنالایزر زیست محیطی عسلویه
طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل
Gas Analyzer
پالایشگاه گاز خانگیران پالایشگاهی آنالایزر فرایندی خانگیران
به اتمام رسیده

 

ردیف Project name Products Client Enduser Contract Year Status Purpose of Use Location
1 پروژه پالایشگاه گاز بید بلند 2 Density Meter analyzer O2 analyzer
H2S analyzer
pH analyzer
Cond analyzer
کنسرسیوم سازه – جهان پارس پالایشگاه گازی
بید بلند
1396 اتمام یافته پالایشگاهی بهبهان
2 پالایشگاه قدیم اصفهان pH analyzer پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاه نفت اصفهان 1396 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
3 پالایشگاه قدیم اصفهان pH analyzer پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاه نفت اصفهان 1397 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
5 پالایشگاه آبادان Methan analyzer سینا کنترل پالایش نفت آبادان 1395 اتمام یافته پالایشگاهی آبادان
6 پتروشیمی جم Sampling system sampling system پتروشیمی جم پتروشیمی جم 1395 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
7 فراب – نیروگاه یزد Wobbe Index Analyzer فراب نیروگاه یزد 1396 اتمام یافته نیروگاهی یزد
8 واحد های جانبی فاز 12 پارس جنوبی Cl2 analyzer
pH analyzer
پتروپارس POGC 1395 اتمام یافته پالایشگاهی عسلویه
8 پروژه ی توسعه پالایشگاه نفت اصفهان pH analyzer چگالش پالایشگاه نفت اصفهان 1395 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
9 پروژه ی فاز 12 پارس جنوبی Oil in water پتروپارس POGC 1394 اتمام یافته پالایشگاهی عسلویه
10 پروژه ی فاز 3 سیستم پایش آنلاین پتروشیمی کاویان پتروشیمی کاویان 1394 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
11 واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام فراورش بندر امام فراورش بندر امام 1393 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
12 پتروشیمی پارس PIT KISH پتروشیمی پارس 1394 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
13 پتروشیمی پارس CO analyzer PIT KISH پتروشیمی پارس 1394 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
14 پتروشیمی پارس PIT KISH پتروشیمی پارس 1394 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
15 پالایشگاه های 1 الی 5 پارس جنوبی CALORIFIC VALUE MEASURING SYSTEM SPGC SPGC 1394 اتمام یافته پالایشگاهی عسلویه
16 پروژه ی متانول پتروشیمی مرجان Wobbe
Total sulphur
پتروشیمی مرجان پتروشیمی مرجان 1394 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
17 پالایشگاه قدیم اصفهان pH analyzer شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت پالایش نفت اصفهان 1395 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
18 فاز اول
پروژه ی 20 بویلر مپنا
مپنا بویلر نیروگاه سمنگان
نیروگاه سبلان
نیروگاه کاشان
نیروگاه طوس
نیروگاه عسلویه
1395 اتمام یافته نیروگاهی سیرجان
ارومیه
کاشان
مشهد
عسلویه
19 واحد شیرین سازی گاز پتروشیمی بوشهر Density Meter analyzer
Moisture analyzer
pH analyzer
CO2 analyzer
H2S analyzer
پتروشیمی بوشهر پتروشیمی بوشهر 1394 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
20 دودکش های پتروشیمی زاگرس پتروشیمی زاگرس پتروشیمی زاگرس 1393 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
21 پروژه ی پتروشیمی پارس پتروشیمی پارس پتروشیمی پارس 1393 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
22 پروژه ی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس Tail Gas
Moisture analyzer
فرادست فلات پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 1393 اتمام یافته پالایشگاهی بندرعباس
23 پروژه اوره و آمونیاک3 پتروشیمی پردیس O2 analyzer
pH analyzer
Cond analyzer
نام آوران دلوار-پتروشیمی پردیس پتروشیمی پردیس 1392 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
24 پروژه ی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی IPMI POGC 1391 اتمام یافته پالایشگاهی عسلویه
25 پتروشیمی خارک H2S ANALYZER پتروشیمی خارک پتروشیمی خارک 1391 اتمام یافته پتروشیمی جزیره خارک
26 پروژه ی پتروشیمی مهاباد نارگان پتروشیمی مهاباد 1391 اتمام یافته پتروشیمی مهاباد
27 پروژه ی پتروشیمی لرستان نارگان پتروشیمی لرستان 1391 اتمام یافته پتروشیمی خرم آباد
28 پتروشیمی بندر امام SPEC شرکت پتروشیمی بندرامام 1390 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
29 نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1391 اتمام یافته فولادی اصفهان
30 نیروگاه واحد گناوه نیروگاه گناوه نیروگاه گناوه 1391 اتمام یافته نیروگاهی گناوه
31 واحد های جانبی فاز 12 پارس جنوبی pH analyzer
Cond analyzer
شفاب POGC 1391 اتمام یافته پالایشگاهی عسلویه
32 دودکش های پتروشیمی بندر امام شرکت پتروشیمی بندرامام -فرآورش شرکت پتروشیمی بندرامام 1391 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
33 واحد هوا فولاد خوزستان شرکت فولاد خوزستان شرکت فولاد خوزستان 1391 اتمام یافته فولادی اهواز
34 پروژه واحد بنزین سازی پالایشگاه تبریز O2 analyzer شرکت EIED -پالایش نفت تبریز شرکت پالایش نفت تبریز 1391 اتمام یافته پالایشگاهی تبریز
35 پالایشگاه تبریز pH analyzer شرکت پالایش نفت تبریز شرکت پالایش نفت تبریز 1391 اتمام یافته پالایشگاهی تبریز
36 پروژه بنزین سازی پالایشگاه جدید اصفهان شرکت مهندسین مشاور ناموران شرکت پالایش نفت اصفهان 1391 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
37 پروژه ی بوتن 1 پتروشیمی جم شرکت مهندسی و ساخت نارگان شرکت پتروشیمی جم 1390 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
38 پروژه ی پتروشیمی فناوران Moisture Analyzer شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت پتروشیمی فن آوران 1390 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
39 آنالایزرهای واحد آب بندر امام Cond analyzer شرکت پتروشیمی بندر امام- آب نیرو شرکت پتروشیمی بندر امام 1391 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
40 آنالایزرهای واحد 3 و 4 نیروگاه رامین اهواز pH analyzer
Cond analyzer
DO analyzer
شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین 1390 اتمام یافته نیروگاهی اهواز
41 پروژه پتروشیمی کاویان واحد آب و بخار شرکت آذرآب شرکت پتروشیمی کاویان 1389 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
42 پروژه اندازه گیری آلاینده های دودکش پتروشیمی کاویان شرکت آذرآب پتروشیمی کاویان 1389 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
43 پروژه نمونه برداری گازی پتروشیمی مارون Sampling system شرکت پتروشیمی مارون شرکت پتروشیمی مارون 1388 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
44 آنالایزر های آلاینده های دودکش شرکت توکای اصفهان فولاد مبارکه 1389 اتمام یافته فولادی اصفهان
45 اندازه گیری PH در واحد Quench water pH analyzer شرکت پتروشیمی اراک شرکت پتروشیمی اراک 1388 اتمام یافته پتروشیمی اراک
46 واحد قدیم پالایشگاه اصفهان Hydrocarbon Leakage Detecting شرکت ایتوک ایران شرکت پالایش نفت اصفهان 1387 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
47 واحد جانبی پالایشگاه نفت اصفهان Oil in Water Analyzer پالایش نفت اصفهان پالایش نفت اصفهان 1387 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
48 طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان pH analyzer
Cond analyzer
PIDEC شرکت پالایش نفت آبادان 1387 اتمام یافته پالایشگاهی آبادان
49 طرح قدیم پالایشگاه اصفهان ORP
sampling system
شرکت مهندسی خرد صنعت- شرکت پالایش نفت اصفهان 1387 اتمام یافته پالایشگاهی اصفهان
50 پروژه ی پتروشیمی اروند Hydrocarbon Leakage Detecting System شرکت مهندسین خرد صنعت- پتروشیمی اروند 1387 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
51 واحد HD پتروشیمی بندر امام Full System پتروشیمی بندر امام بسپاران- پتروشیمی بندر امام بسپاران- 1388 اتمام یافته پتروشیمی ماهشهر
52 واحد BUTADIEN پتروشیمی جم With Sampling System شرکت پارسیکان پتروشیمی جم 1387 اتمام یافته پتروشیمی عسلویه
53 پروژه ی دارخوین ( ENI ) Disolved Oxygen NISOC 1387 اتمام یافته نفت اهواز
54 سیستمهای نمونه برداری آزمایشگاهی Labratoray Sampling System PIDEC – طرح توسعه پالایش نفت آبادان شرکت پالایش نفت آبادان 1387 اتمام یافته پالایشگاهی آبادان
55 پروژه ی آنالیز های واحد 1 Analyzer House شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین 1387 اتمام یافته نیروگاهی اهواز
56 اندازه گیری H2S در پساب پالایشگاه شازند اراک H2S پالایشگاه شازند اراک پالایشگاه شازند اراک 1387 اتمام یافته پتروشیمی اراک
57 پروژه ی تاسیسات سراجه قم Dew Point & RVP شرکت مهندسین مشاور چگالش شرکت گاز 1386 اتمام یافته پالایشگاهی قم
58 پروژه ی پالایشگاه لاوان مهندسین مشاور چگالش شرکت پالایشگاه لاوان 1386 اتمام یافته پالایشگاهی جزیره لاوان
59 پالایشگاه پارس جنوبی فازهای 6 و 7 و 8 مشارکت شرکت
آذرآب و TIJD
SPGC 1385 اتمام یافته پالایشگاهی عسلویه
60 دیگ های بخار پالایشگاه گاز خانگیران O2 پالایشگاه گاز خانگیران پالایشگاه گاز خانگیران 1385 اتمام یافته پالایشگاهی خانگیران

 

_
نقشه پروژه ها
[suncode_ir_iranmap_pro map_id="1" width="700" height="700"]