محصولات

مبدل حرارتی

_

یکی از اهداف سیستم های نمونه برداری، کنترل دمای نمونه مورد انتقال به آنالایزر میباشد که با توجه به مشخصات نمونه و محدودیت های آنالایزر نیاز به گرمایش یا سرمایش نمونه قبل از ورود به آنالایزر را بوجود می آورد.

قطعا هنگامی که بحث سرمایش نمونه مطرح میشود کولرها و انواع مختلف آن نقش مهمی را در سیستم نمونه برداری ایفا میکنند. از انواع کولرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Electrical cooler
Vortex cooler
Water cooler

زمانیکه محدودیتی در تامین cooling water در سایت وجود نداشته باشد کولرهای آبی از جمله ساده ترین و کاربردی ترین کولرها در سرمایش نمونه میباشند. این گروه از کولرها با توجه به دمای ورودی و خروجی نمونه و نیز ظرفیت گرمایی به دو شکل shell & tube و tube in tube طراحی و ساخته میشوند.

سایز و انواع اتصالات کولرها با توجه به نیاز مشتری، مشخصات نمونه و مشخصات cooling water طراحی میگردد