محصولات

پراب نمونه برداری

_

پراب وظیفه استخراج نمونه ای که نماینده خط فرایندی می باشد را برعهده دارد و قطعه ای بسیار مهم بین خط فرایند و سیستم نمونه برداری و آنالایزر می‏باشد.
در طراحی و ساخت پراب ها، عوامل مختلفی از جمله فشار، سرعت سیال، قطر خط فرایندی تاثیر گذار بوده و در محاسبات بسیار مهم میباشد. با استفاده از این پارامترها محاسباتی از جمله wake frequency برای تعیین طول مناسب پراب انجام میشود. بدیهی است طول پراب تاثیر بسزایی در نقطه نمونه برداری صحیح دارد.
از جمله پارامترهای دیگر در پراب های نمونه برداری با توجه به مشخصات نمونه، heated یا غیر heated بودن پراب می‏باشد. در مواردی که احتمال دوفاز شدن نمونه گازی در نقطه نمونه برداری داده می شود از پراب های heated استفاده می‏گردد.
پراب ها با توجه به نیاز مشتری و مشخصات نقطه نمونه برداری و نوع نمونه به انواع مختلفی تقسیم می شوند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

heated sample probe⦁
steam heated⦁
electrical heated⦁
unheated sample probe⦁
Single Block⦁
Double Block⦁