محصولات

فیلتر

_

با توجه به نوع آنالیز مورد نظر، جداسازی انواع ناخالصی و آلودگی‏ها یکی از قدم‏های اصلی در آماده ‏سازی نمونه پیش از ورود به آنالایزر میباشد.
این ناخالصی ها و آلودگی ها ممکن است از نوع ذرات (particle) و یا ناخالصی های دیگری از جمله رطوبت باشند که حضور آنها موجب آسیب رساندن به آنالایزر یا تاثیر بر نتایج آنالیز می گردد. برای جداکردن هرکدام از این آلودگی ها انواع مختلف فیلتر وجود دارد. فیلترها با توجه به نوع نمونه، دما، فشار، فلو و کاربردهای آنها به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
انواع مختلف فیلتر به شرح زیر است:

Particle filter ⦁
Universal filter ⦁
Tee filter ⦁
Inline filter ⦁
Membrane filter ⦁
Moisture filter ⦁
Coalescing filter ⦁
… ⦁

فیلترها دارای دو بخش اصلی بدنه و المنت فیلتر می باشند که هرکدام با توجه به کاربردشان در ابعاد و متریال مختلف ساخته می شوند.