محصولات

فلو چمبر

_

سنسورها یکی از اقلام رایج برای اندازه گیری رطوبت، pH، Conductivity، Chlorine … می باشند که بطور گسترده در صنایع مختلف استفاده می شوند.
نمونه مورد آنالیز وارد محفظه ای به نام flow chamber می شود، این محفظه محل نصب و قرارگیری سنسور نیز می باشد.
Flow chamber با توجه به ابعاد سنسور و نوع نمونه مورد نظر در ابعاد و متریال مختلف ساخته می شوند.

عکس فرعی فلوچمبر2
عکس فرعی فلو چمبر 1