محصولات

سیستم های سیکل آب و بخار

سیستم آنالیزر آب و بخار (SWAS) برای اندازه گیری و اطمینان از کیفیت و خلوص آب و بخار در نیروگاه های تولید برق استفاده می شود. ناخالصی های موجود در آب و بخار میتواند باعث خوردگی بر روی سطح فلزی بویلر و پره های توربین شود از این رو کیفیت آب مورد استفاده بسیار حائز اهمیت می باشد. خورندگی و ساییدگی دو نگرانی بزرگ در نیروگاهای حراتی می باشند. بخار ورودی به توربین ها باید دارای بالاترین خلوص باشد از این رو باید به صورت آنلاین و پیوسته آنالیز گردد. از جمله پارامترهای مورد آنالایز میتوان به pH، کنداکتیویتی ، سیلیکا، سدیم، اکسیژن محلول، فسفات، کلر و در بعضی موارد کدورت اشاره کرد
در یک سیستم آنالیز، علاوه بر انتخاب صحیح آنالایزر باید از رسیدن نمونه مورد آنالیز در شرایط مناسب و بدون تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی به نقطه آنالیز مطمئن بود که برای رسیدن به این هدف، موارد زیر دارای اهمیت میباشند:
⦁ پراب نمونه برداری
⦁ خط انتقال
⦁ سمپلینگ سیستم

⦁ پراب نمونه برداری:
پراب نمونه برداری وظیفه استخراج نمونه ای که نماینده خط فرآیندی می باشد را بر عهده دارد و قطعه ای بسیار مهم بین خط فرآیند و آنالایزر می باشد. مهمترین جنبه طراحی پراب در بخار این است که بخار باید با همان سرعتی که در لوله فرآیند جریان دارد وارد پراب شود. این پرابها بر اساس استاندارد ASTM D1066 طراحی و ساخته می شوند.

⦁ خط انتقال
در طراحی خط انتقال لازم است به موارد زیر توجه شود:
زمان انتقال نمونه از پراب به سیستم آنالیز باید کمترین مقدار را داشته باشد.
افت فشار در خط انتقال یک موضوع مهم است از این رو نمونه در خط انتقال باید با کمترین مقاومت برای حرکت روبرو شود از این رو باید از اتصالات کمتری استفاده شود وهمچنین در کل مسیر یک شیب در یک جهت برای جلوگیری از جمع شدن ذرات در لوله وجود داشته باشد.
جنس خطوط انتقال باید از استیل گرید SS316 باشد تا از خورندگی که منجر به آنالیز اشتباه میشود جلوگیری گردد. برای خطوط دما و فشار بالا (Superheated steam, Reheated Steam, Saturated Steam) باید از استیل گرید 316H که برای دمای بالا مناسب می باشد استفاده کرد.
⦁ سمپلینگ سیستم
مجموعه ای از تجهیزات است که وظیفه آماده سازی شرایط نمونه را جهت اندازه گیری بر عهد دارد، که ممکن است بصورت یک سیستم باز (Open Rack) برای محیط های داخلی یا اتاق برای محیط های بیرون باشد. سیستم شامل تجهیزات آماده سازی نمونه، هدرها و سینک جمع آوری دور ریزها می باشد. در این مرحله نمونه ابتدا در کولر خنک شده بعد فشار آن با استفاده از شیر فشار شکن کاسته شده و میزان جریان با استفاده یک فلومتر ثابت نگه داشته می شود در نهایت به آنالیزرهای مورد نظر هدایت می شود.

IMG_9757
photo_2018-01-17_15-33-37