محصولات

سیستم های خاص

_

در برخی شرایط با توجه به نوع سمپل و همچنین محدودیت در انتخاب آنالایزرها ،طراحی سمپلینگ سیستم خاص که در مشخصات اصلی سمپل مورد آنالیز تغییری ایجاد نکند از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.
در طراحی سمپلینگ با توجه به نیاز آنالایزر می توان حتی فاز نمونه را از مایع به گاز تغییر داد ولی نکته مهم این است که در کامپوننت مورد آنالیز نباید تغییری ایجاد شود.
شرکت پیرامون سیستم قشم با توجه به مشخصات نمونه فرآیندی و محدودیت های انواع مختلف آنالایزر قادر به طراحی و تولید انواع مختلف سمپلینگ سیستم می باشد.