محصولات

سیستم های آنالایزر مایع

_

در صنایع مختلف اعم از پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه، فولاد، دارویی و انواع صنایع شیمیایی بمنظور اندازه گیری کیفیت محصول، ایمنی، کنترل فرایند و همچنین حفظ محیط زیست، اندازه گیری پارامترهای مختلف شیمیایی و بعضا فیزیکی حائز اهمیت است.
برای اندازه گیری پارامترهای گوناگون از جمله pH، conductivity، chlorine، DO، کدورت، رطوبت و… نیازمند استفاده از آنالایزرهای مایع مختلف در صنعت می باشیم. آنالایزرها با توجه به کامپوننت و شرایط آنالیز از روش های مختلف استفاده می کنند.
با توجه به آنالایزر مورد استفاده و همچنین کامپوننت مورد آنالیز، نمونه ورودی به آنالایزر باید مشخصات دمایی، فشاری و .. خاصی داشته باشد. بدین منظور شرایط نمونه پیش از ورود به آنالایزر توسط سمپلینگ سیستم مناسب بهینه میگردد
سیستم نمونه برداری نقش بسیار مهمی در انتقال نمونه به آنالایزر و در نتیجه اندازه گیری دقیق تر و افزایش طول عمر آنالایزر را دارد.
پس از انتخاب آنالایزر مناسب، و طراحی سمپلینگ سیستم مورد نیاز یکی دیگر از اقدامات ضروری چگونگی نصب این تجهیزات میباشد که با توجه به فضا و شرایط محیطی محل نصب میتواند در انواع مختلف کابینت، استند و یا اتاق آنالایزر باشد.