محصولات

ترانسمیتر آنلاین هدایت الکتریکی

_

یکی کاربردترین آنالیزها برای نمونه مایع در صنایع مختلف اندازه گیری Conductivity می باشد. اندازه گیری این پارامتر برای مشخص شدن میزان هدایت الکتریکی محلول در صنایع مختلف با اهداف گوناگونی از جمله:کنترل کیفیت محصول،کنترل خوردگی تجهیزات و یا کنترل پساب خروجی به منظور حفظ محیط زیست انجام میگیرد.
این محصول مناسب جهت نصب در نیروگاه ها ، پتروشیمی ، پالایشگاه ، صنایع دارویی و غذایی و تمامی صنایع مرتبط می باشد .