محصولات

سیستم آنالایزرهای آنلاین را با توجه به نصب میتوان به دو دسته  کلی تقسیم کرد:

In situ analyzer
Extractive analyzer

در آنالایزرهای In situ آنالیز بصورت مستقیم در خط فرایندی و بدون نیاز به سیستم نمونه برداری انجام میگردد.

در سیستم آنالایزرهای آنلاین از نوع Extractive ، سیستم نمونه برداری نقش بسیار مهمی در کنترل پارامترهایی نظیر دما، فشار، فلو و حذف آلودگی ها و همچنین انتقال نمونه به آنالایزر و در نتیجه اندازه گیری دقیق تر و افزایش طول عمر آنالایزر را دارد.

از اصلی ترین اقلام سیستم نمونه برداری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

پراب نمونه برداری
کولر
شیرهای کاهش فشار
فیلتر
نمایشگر دما و فشار
انواع مختلف جاذب
انواع شیر
پمپ