لیست و مشخصات پروژه ها

سایر
لیست پروژه های تکمیل شده و جاری در حوزه های مختلف
ردیف موضوع قرارداد گروه بندی آنالایزرهای بکار رفته کارفرما وضعیت اجرایی پروژه
GC Gas Analyzer Liquid Analyzer CEMS / FGM SWAS Special products
1 ANALYZER BUHLER BA3طراحی، تامین و ساخت شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار تحویل شد
2 تعمیر آنالایزر ULTRAMAT 23 شرکت چینی پردیس کاشان تحویل شد
3 قرارداد راه اندازی نظارت بر نصب و OPI آنالایزرها و سیستم سمپلینگ پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس شرکت مهندسین مشاور سازه تحویل شد
4 Repair of Oxygen Gas analyzer شرکت فولاد ارفع تحویل شد
5 یک عدد آنالایزر محصول شرکت Fisher-Rosemount  / LAB/NGA 2000 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (ICIIC) تحویل شد
6 اعزام کارشناس جهت کالیبره کرده ی دستگاه PH شرکت زیست تخمیر تحویل شد
7 راه اندازی آنالایزرهای واحد شیرین سازی مجتمع پتروشیمی بوشهر شرکت پتروشیمی بوشهر تحویل شد
8 انجام عملیات راه اندازی آنالایزرها و سیستم fgms در پالایشگاه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت- OIEC تحویل شد
9 Maintenance Service گروه صنعتی شیشه کاوه تحویل شد
10 رفع ایراد از آنالایزر زیمنس مدل MICROSAM شرکت پتروشیمی پردیس تحویل شد
11 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای Dew Point & RVPپروژه ی تاسیسات سراجه قم شرکت مهندسین مشاور چگالش تحویل شد
حوزه نیروگاهی
لیست پروژه های تکمیل شده و جاری در حوزه نیروگاهی
ردیف موضوع قرارداد گروه بندی آنالایزرهای بکار رفته کارفرما وضعیت اجرایی پروژه
GC Gas Analyzer Liquid Analyzer CEMS / FGM SWAS Special products
1 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه BUTIA شرکت DANIELI PERSIA در مرحله طراحی و خرید
2 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه خرم آباد شرکت مپنا بویلر تحویل شد
3 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه قشم شرکت مپنا بویلر در مرحله طراحی
4 طراحی، تامین و ساخت 11 عدد سیستم سمپلینگ برای نیروگاههای سمنگان، کاشان، عسلویه( 3 پکیج) ، فرودسی مشهد( 3 پکیج)، سبلان( 3 پکیج) شرکت مپنا بویلر 7پکیج از 11 پکیج تحویل شده است
5 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی نیروگاه واحد گناوه نیروگاه گناوه تحویل شد
6 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای DO, PH, COND واحد 3 و 4 نیروگاه رامین اهواز شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین تحویل شد
7 طراحی ، تامین و ساخت سیستم SWAS واحد 1 نیروگاه رامین اهواز شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین تحویل شد
8 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه کارون غرب شرکت مپنا بویلر تحویل شد
9 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه ارومیه ( 3 پکیج) شرکت مپنا بویلر 1 پکیج تحویل شد
10 طراحی، تامین و ساخت  سیستم سمپلینگ نیروگاه رومیله عراق ( 3 پکیج) شرکت مپنا بویلر 1 پکیج تحویل شد
11 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه زنجان شرکت مپنا بویلر در مرحله طراحی
12 طراحی، تامین و ساخت سیستم سمپلینگ نیروگاه چابهار شرکت مپنا بویلر تحویل شدحوزه فولادی
لیست پروژه های تکمیل شده در حوزه فولادی
ردیف موضوع قرارداد گروه بندی آنالایزرهای بکار رفته کارفرما وضعیت اجرایی پروژه
GC Gas Analyzer Liquid Analyzer CEMS / FGM SWAS Special products
1 تست ، راه اندازی ، کالیبره و صحت سنجی مقادیر دستگاه GC واحد زمزم دو  شرکت مجتمع فولاد خوزستان تحویل شد
2 تست، نصب، استارت و راه اندازی، آموزش و ارائه مدارک سیستم کامل
سمپلینگ جهت آنالایزرهای واحد اکسیژن
شرکت فولاد ارفع تحویل شد
3  طراحی، خرید  و ساخت آنالایزرهای siemens ، orthodyneوmoistuer شرکت صفا فولاد تحویل شد
4 طراحی، تامین و ساخت واحد زمزم  1 فولاد خوزستان Sample take off probe فولاد خوزستان تحویل شد
5   طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان تحویل شد
6  طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای GC واحد هوا فولاد خوزستان شرکت فولاد خوزستان تحویل شد
7  طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی آلاینده های دودکش فولاد مبارکه شرکت توکای اصفهان تحویل شدحوزه پتروشیمی
لیست پروژه های تکمیل شده  و جاری در حوزه پتروشیمی
ردیف موضوع قرارداد گروه بندی آنالایزرهای بکار رفته کارفرما وضعیت اجرایی پروژه
GC Gas Analyzer Liquid Analyzer CEMS / FGM SWAS Special products
1 خرید2 عدد GC شرکت پتروشیمی لاله تحویل شد
2 آنالیزر های زیست محیطی پتروشمی رازی شرکت گروه مپنا بویلر اتمام ساخت
3  تأمین قطعات یدکی دو سالانه آنالایزرهای پالایشگاه شرکت مهندسین مشاور سازه در حال تامین و ارسال
4 پیشنهاد تأمین قطعات یدکی دو سالانه آنالایزرهای پالایشگاه شرکت مهندسین مشاور سازه در حال تامین و ارسال
5 26 Sets Analyzer, Their accessories, analyzer house and spares شرکت پتروشیمی پارس گلایکول در مرحله ساخت
6 تهیه و تأمین کالا ، جایگزینی و نصب آنالایزرهای گاز کروماتوگراف (GC) واحد اول مجتمع پتروشیمی زاگرس شرکت پتروشیمی زاگرس در مرحله تحویل
7 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهایGC, ultramat, oxygen, ph,conduct شرکت پتروشیمی دی پلیمر آرین در مرحله تامین
8 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای C2 RECOVERY پالایش نفت کنگان Density Meter analyzer
Moisture analyzer cond analyzer
TOC analyzer
شرکت پتروشیمی پترو پالایش کنگان تحویل شد
9 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای pH analyzer
Cond analyzer
O2 analyzer
H2 Analyzer
total sulphur، Specific Gravity Analyzers
Infrared
Wobbe Meter  پتروشیمی سیراف
شرکت پتروشیمی سیراف  در مرحله خرید و ساخت
10 طراحی، تامین و ساخت پتروشیمی پتروشیمی جم sampling system شرکت پتروشیمی جم تحویل شد
11 طراحی، تامین و سلاخت آنالایزرهای فاز 3 سیستم پایش آنلاین پتروشیمی کاویان شرکت پتروشیمی کاویان تحویل شد
12 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام فراورش پتروشیمی بندر امام تحویل شد
13 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر GC پتروشیمی پارس PIT KISH تحویل شد
14 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر CO پتروشیمی پارس PIT KISH تحویل شد
15 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر GC پتروشیمی پارس PIT KISH تحویل شد
16 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای Wobe
Total sulphur پتروشیمی مرجان
شرکت پتروشیمی مرجان تحویل شد
17 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای  pH analyzer
CO2 analyzer
H2S analyzerواحد شیرین سازی گاز پتروشیمی بوشهر Density Meter analyzer
Moisture analyzer
شرکت پتروشیمی بوشهر تحویل شد
18 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی مربوط به دودکش های پتروشیمی زاگرس شرکت پتروشیمی زاگرس تحویل شد
19 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای فرآیندی  پتروشیمی پارس شرکت پتروشیمی پارس تحویل شد
20 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای O2
pH
Cond   پروژه اوره و آمونیاک3 پتروشیمی پردیس
نام آوران دلوار-پتروشیمی پردیس تحویل شد
21 طراحی، تامین و ساخت  H2S ANALYZER پتروشیمی خارک شرکت پتروشیمی خارک تحویل شد
22 طراحی، تامین و ساخت GC پتروشیمی مهاباد شرکت مهندسی و ساخت نارگان تحویل شد
23 طراحی، تامین و ساخت GC پتروشیمی لرستان شرکت مهندسی و ساخت نارگان تحویل شد
24 طراحی، تامین و ساخت GC پتروشیمی بندر امام SPEC تحویل شد
25 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی دودکش های پتروشیمی بندر امام شرکت پتروشیمی بندرامام -فرآورش تحویل شد
26 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای GC  پروژه ی  بوتن 1 پتروشیمی جم شرکت مهندسی و ساخت نارگان تحویل شد
27 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای Moisture    پتروشیمی فناوران شرکت پتروشیمی فن آوران تحویل شد
28  طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای COND واحد آب پتروشیمیبندر امام شرکت پتروشیمی بندر امام- آب نیرو تحویل شد
29 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای سیستم SWAS واحد آب و بخار پتروشیمی کاویان شرکت آذرآب تحویل شد
30 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای اندازه گیری آلاینده های دودکش پتروشیمی کاویان شرکت آذرآب تحویل شد
31 طراحی ، تامین و ساخت سیستم نمونه برداری گازی پتروشیمی مارون شرکت پتروشیمی مارون تحویل شد
32 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای PH در واحد Quench water پتروشیمی شازند اراک شرکت پتروشیمی اراک تحویل شد
33 طراحی، تامین و ساخت Hydrocarbon Leakage Detecting System پتروشیمی اروند شرکت مهندسین خرد صنعت تحویل شد
34   طراحی، تامین وساخت آنالایزر GCواحد HD پتروشیمی بندر امام شرکت پتروشیمی بندر امام بسپاران تحویل شد
35 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر GC واحد BUTADIEN پتروشیمی جم شرکت پارسیکان تحویل شد
36 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای GC پتروشیمی لاوان شرکت مهندسین مشاور چگالش تحویل شدحوزه پالایشگاهی
لیست پروژه های تکمیل شده و جاری در حوزه پالایشگاهی
ردیف موضوع قرارداد گروه بندی آنالایزرهای بکار رفته کارفرما بهره بردار وضعیت اجرایی پروژه
GC Gas Analyzer Liquid Analyzer CEMS / FGM SWAS Special products
1  طراحی ،خرید  و ساخت آنالایزرهای اکسیژن،Cems و flow stak فاز 14 پارس جنوبی شرکت نیر پارس مپنا پالایشگاهی در مرحله خرید
2 طراحی، تامین و ساختMobile Sample Device For Cracked Gas پالایشگاه گاز بید بلند شرکت مهندسین مشاور سازه پالایشگاهی در مرحله خرید
3 طراحی،تامین و ساخت    Oil In Water Analyzer پروژه پالایشگاه اصفهان شرکت نیر پارس مپنا پالایشگاهی در مرحله خرید
4  طراحی ،خرید و ساخت آنالایزرهای پالایشگاه گاز بید CALOMAT6 و OMA شرکت مهندسین مشاور سازه پالایشگاهی در مرحله خرید
5 A-3000 طراحی ، تامین  آنالایزر  GC شرکت پالایش نفت تبریز پالایشگاهی تحویل شد
6  طراحی، خرید و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی فاز 14 پارس جنوبی شرکت نیر پارس مپنا پالایشگاهی در مرحله تامین و ساخت
7 طراحی، تامین  و ساخت آنالایزر Oil in water شرکت مهندسی شفاب پالایشگاهی تحویل شد
8 Tail Gas Treatment Unit-پالایشگاه تبریز
H2S Analyzer
شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا پالایشگاهی تحویل شد
9 طرااحی، تامین و ساخت آنالایزرهای  AREA NGL 3200 PROJECT ( UNIT 200 AND 600 ) شرکت مهندسان مشاور تهران رایمند پالایشگاهی در مرحله طراحی و تامین
10 طراحی، تامین و ساخت آنالیزرهای پالایشگاه گاز بید بلند  Density Meter analyzer , O2 analyzer
H2S analyzer
pH analyzer
Cond analyzer
کنسرسیوم سازه – جهان پارس پالایشگاهی تحویل شد
11 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر PH پالایشگاه اصفهان پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاهی تحویل شد
12 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر PH پالایشگاه اصفهان پالایشگاه نفت اصفهان پالایشگاهی تحویل شد
13  stand for samplingپالایشگاه خانگیران شرکت تلاشگران صنعت و دانش پالایشگاهی متوقف
14 طراحی ، تامین و ساخت پالایشگاه آبادان Methan analyzer شرکت سینا کنترل پالایشگاهی تحویل شد
15 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای ، Cl2 analyzer ،pH analyzer، Oil in water
واحد های جانبی فاز 12 پارس جنوبی
Oil in water شرکت پترو پارس پالایشگاهی تحویل شد
16 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزر پالایشگاه اصفهان PH شرکت مهندسی چگالش پالایشگاهی تحویل شد
17 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای  فاز 12 پارس جنوبی شرکت پترو پارس پالایشگاهی تحویل شد
18 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزر و قطعات CALORIFIC VALUE MEASURING SYSTEM پالایشگاه های 1 الی 5 پارس جنوبی SPGC پالایشگاهی تحویل شد
19 طراحی، تامین و ساخت آنالایزر PHپالایشگاه قدیم اصفهان شرکت پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی تحویل شد
20 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای Moisture , GC, CO, Tail Gas پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت فرادست فلات پالایشگاهی تحویل شد
21 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای Tail Gas
H2S,  TOC
WOBBE    فاز 14 پارس جنوبی
شرکت نیرپارس مپنا پالایشگاهی در مرحله تامین و ساخت
22 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهی زیست محیطی و FLOW STAK  فاز 14 پارس جنوبی شرکت نیرپارس مپنا پالایشگاهی تحویل شد
23 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای فرآیندی از جمله RVP, MOISTURE  فاز 14 پارس جنوبی IPMIشرکت پالایشگاهی در مرحله تامین و ساخت
24  طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی IPMIشرکت پالایشگاهی تحویل شد
25  طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای pH
Cond  واحد های جانبی  فاز  12 پارس جنوبی
شرکت مهندسی شفاب پالایشگاهی تحویل شد
26 طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای GC, O2 واحد بنزین سازی پالایشگاه تبریز شرکت EIED -پالایش نفت تبریز پالایشگاهی تحویل شد
27 پالایشگاه تبریز طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای PH شرکت پالایش نفت تبریز پالایشگاهی تحویل شد
28   طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای GC  بنزین سازی پالایشگاه جدید اصفهان شرکت مهندسین مشاور ناموران پالایشگاهی تحویل شد
29 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهیای Hydrocarbon Leakage Detecting واحد قدیم پالایشگاه اصفهان شرکت ایتوک ایران پالایشگاهی تحویل شد
30 طراحی، تامین و ساخت آنالایزرهای Oil in Waterواحد جانبی پالایشگاه نفت اصفهان پالایش نفت اصفهان پالایشگاهی تحویل شد
31 طراحی و، تامین و ساخت آنالایزرهای PH, CONDطرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان PIDEC پالایشگاهی تحویل شد
32 طراحی ، تامین و ساخت ORP
sampling systemطرح قدیم پالایشگاه اصفهان
شرکت مهندسی خرد صنعت پالایشگاهی تحویل شد
33 طراحی، تامین و ساخت سیستمهای نمونه برداری آزمایشگاهی پالایشگاه آبادان PIDEC  –  طرح توسعه پالایش نفت آبادان پالایشگاهی تحویل شد
34 طراحی، تامین و ساخت سیستم اندازه گیری H2S در پساب پالایشگاه شازند اراک پالایشگاه شازند اراک پالایشگاهی تحویل شد
35    طراحی ، تامین و ساخت آنالایزرهای زیست محیطی پالایشگاه پارس جنوبی فازهای 6 و 7 و 8   مشارکت شرکت آذر آب و  TIJD پالایشگاهی تحویل شد
36   طراحی، تامین وساخت آنالایزرهای O2 دیگ های بخار پالایشگاه گاز خانگیران پالایشگاه گاز خانگیران پالایشگاهی تحویل شد