خدمات و آموزش

نصب و راه اندازی

عموما پس از طی شدن مراحل بازدیدهای میدانی و بررسی شرایط نمونه واقعی ، در فرآیند طراحی و متعاقبا ساخت ، آنالایزرهای آنلاین محصول این شرکت آماده کار می گردند.پس از انجام تست های کارخانه با حضور نمایندگان کارفرما و صدور مجوزهای لازم محصول نهائی به سایت کارفرمای محترم ارسال می گردد.در فرآیند پیش راه اندازی این آنالایزرها بسیاری ظرافت ها و پیشنیازهای باید لحاظ شود که گاهی از قلم افتادن هریک از آنها می تواند آسیب های بالقوه ای را بر سیستم بهمراه داشته باشد.لذا این شرکت با گنجاندن فعالیت های راه اندازی در پیشنهادهای فنی خود، تلاش کرده تا به کمک تیم راه اندازی کارآزموده و باتجربه ، ریسک پدیده “معیوب شدن سیستم در استفاده اولیه اپراتور” تا عدد بسیار کوچکی کاهش دهد.

عملکرد رضایت بخش این بخش ، سبب شده تا از سوی بسیاری از کارفرمایان جهت راه اندازی محصولات دیگر شرکت ها نیز ، از دپارتمان راه اندازی و تعمیرات این شرکت دعوت به همکاری بعمل آید.