خدمات و آموزش

خدمات کالیبراسیون

کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده می‌باشد به عبارت دیگر گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیرقابل پیش‌بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنالایزرها با استاندارد زیر سؤال رفته و نیازمند تأیید مجدد باشند. از آنجائیکه براساس معیارهای جهانی دستگاه‌های اندازه‌گیری باید به‌طور دوره‌ای کالیبره شوند لذا دپارتمان تعمیر و نگهداشت این شرکت ، در فرمت قرادادهای جاری کارفرمایان  ویا در برخی موارد با درخواست های مقطعی ، سرویس کالیبراسیون را با کارشناسان مجرب و بروز ارائه کرده و کوشش دارد تا دقت و اطمینان بخشی نتایج این ابزارهای اندازه گیری در سطح بالائی حفظ شود.