حوزه فعالیت

پتروشیمی و صنایع شیمیایی

اکثر محصولات شیمیایی که امروزه می شناسیم از ترکیبات اولیه شیمیایی استخراج شده از نفت خام و گاز طبیعی هستند. مهندسین فرآیند های شیمیایی و پتروشیمی از اهمیت بهینه سازی فرآیند و تاثیر تجهیزات ابزار دقیق کنترلی و آنالایزرها بر روی فرآیند بخوبی آگاه هستند.
با این وجود، قوانین سختگیرانه ، بازار رقابتی و افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده اند که صنعت پتروشیمی کشور دائما نیازمند استفاده از تجهیزات بروز به منظور کنترل فرآیند باشد. شرکت پیرامون سیستم قشم به عنوان تنها مرجع تامین کننده تجهیزات آنالایز آنلاین برای صنعت پتروشیمی کشور، سیستمهای آنالیز بسیاری را برای این فرآیندهای پیچیده طراحی و با موفقیت تحویل داده است. کارشناسان بخش فروش و بخش مهندسی شرکت ما نیازهای شما را شناسایی و آن را بوسیله انتخاب روشهای آنالیز مناسب برای فرآیند شما پاسخ می دهند.
شرکت پیرامون سیستم قشم سالیان سال است که همکاری نزدیکی با شرکت های مشاور مهندسی داشته و برای بسیاری از پروژه های آنالیز آنلاین در پتروشیمی های کشور ، آنالایزرهای فرآیندی را طراحی و تامین کرده است. تیم کنترل پروژه پیرامون سیستم قشم در تمامی مراحل پروژه در کنار مشتری خواهد بود تا بوسیله یک برنامه زمانبندی مشخص ، تحویل بموقع و صحیح پروژه را تضمین نماید.