حوزه فعالیت

نیروگاهی

در طول سالیان گذشته بواسطه افزایش سهم بخش خصوصی در صنایع نیروگاهی و افزایش رقابت در صنعت برق و انرژی به منظور تولید انرژی مقرون به صرفه ، سهم انالایزرهای فرآیندی روز به روز در حال افزایش است.
تجهیزات بزرگ و پیچیده تولیدی و نیروگاههای تولید برق پیشرفته نیازمند استراتژیهای کنترلی به منظور پایش تمام عملیات ها در نیروگاه هستند. همچنین استفاده از یک استراتژی پایش بهینه بمنظور کاهش تاثیرات پارامترهای اساسی و مهم در یک تولید پایدار و منظم بسیار مهم هستند.
به این منظور، سیستم های پایش آب و بخار SWAS به یک المان بسیار مهم در پایش خوردگی تجهیزات نیروگاهی و جلوگیری از آسیب به این سیستم ها تبدیل شده اند. شرکت پیرامون سیستم قشم به عنوان یکی از برترین سازندگان سیستم های پایش آنلاین آب در ایران ، مجموعه وسیعی از این سیستم ها را در ابعاد یک پکیج ساده آنالیز آب تا یک پکیج بزرگ در ابعاد صنعتی را توسط متخصصین مجرب خود پیشنهاد ، طراحی و نصب می کند. ما سیستم های کامل آنالیز آنلاین را به نیروگاههای حرارتی قدیمی تا نیروگاههای هیبریدی خورشیدی ، با کیفیتی جهانی در چندین نقطه دنیا ارائه داده ایم.