حوزه فعالیت

نفت و گاز

با توجه به افزایش استانداردهای کیفیت سوخت مصرفی در کشور، اهمیت آنالایزرهای فرآیندی آنلاین که می توانند کیفیت محصول و سوخت تولیدی را افزایش دهند ، روز به روز بیشتر می شود. شرکت پیرامون سیستم قشم با سابقه 14 ساله خود در این حوزه، تجربه بسیار خوبی در طراحی ، مشاوره و ساخت سیستم های آنالایز آنالاین بمنظور پایش پیوسته فرآیندهای نفت و گاز را دارد.
ارائه محصولات بروز و راه حل های کلیدی توسط متخصصان شرکت پیرامون سیستم قشم ، راندمان تولید بالاتربه همراه بهبود فرآیندههای کنترل هزینه را داشته و در نهایت باعث مزیت رقابتی بیشتر شما در بازار نسبت به سایر رقبا خواهد شد. استفاده از تکنولوژی های جدید آنالایز آنلاین مانند اسپکتروسکوپی رامان و لیزر ، باعث بهبود سیستم های پایش آنالاین فرآیندی که بمنظور ارزیابی کیفیت محصول استفاده می شوند، شده است.
سیستم های آنالیز آنلاین شرکت پیرامون سیستم قشم توسط متخصصین با سابقه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که می دانند انتظارات شما از آنالایز آنلاین فرآیندتان چیست ، طراحی و مهندسی می شوند. تیم کنترل پروژه پیرامون سیستم قشم در تمامی مراحل پروژه در کنار مشتری خواهد بود تا بواسطه یک برنامه زمانبندی مشخص ، تحویل بموقع و صحیح پروژه را تضمین نماید.