انعکاس خبر حضور شرکت پیرامون سیستم قشم در نمایشگاه صنعت برق


میترا فتحی مدیر روابط عمومی شرکت پیرامون سیستم قشم خبر داد:
حضور شرکت دانش بنیان پیرامون سیستم قشم در نمایشگاه صنعت برق؛ تولید کننده سیستم های آنالیز آب و بخار نیروگاهی- ۷ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۰

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!